ОФИСНО ПОЧИСТВАНЕ

Знаете ли, че времето, което екипът по почистване обикновено прекарва - преди да започне работния ден - за поддръжка на стандартен офис (600-1000 кв. м.), е поне 60 часа всяка седмица?
В списъка по-долу можете да видите с какво точно се занимава почистващият персонал!

 

Ежедневно / сутрешно основно почистване:

 1. Събиране на всички хартиени и други рециклируеми отпадъци; 

 2. Изпразване на кошчета за отпадъци;

 3. Почистване на прах от електроуреди и работни бюра / дезинфекция ако е необходимо; 

 4. Почистване с прахосмукачка;

 5. Мокро почистване / дезинфекция на всички дръжки, ключове за осветление, термостати и др.;

 6. Почистване и дезинфекция на тоалетни и зареждане със санитарни консумативи;

 7. Почистване на стаи за почивка;

 8. Почистване на всички общи части и заседателни зали;

Ежедневна поддръжка на хигиената:

 1. Изпразване на кошчета за отпадъци;

 2. Почистване и дезинфекция на тоалетни и зареждане със санитарни консумативи ако е необходимо;

 3. Поддържащо почистване на стаи за почивка – минимум два пъти дневно;

 4. Почистване на всички общи части и заседателни зали – минимум два пъти дневно;

Дълбоко почистване – в зависимост от броят на персонала - може да бъде ежеседмично, два пъти седмично, ежемесечно, на тримесечие или като минимум - два пъти годишно:

 1. Почистване на стъкла = всички стъклени повърхности са включени;

 2. Почистване на всички въздуховоди, вентилатори, конвектори, климатици, електрически контакти и др.;

 3. Почистване на осветителни тела, сензори и др.;

 4. Пране на мокети;

 5. Пране на всички меки мебели;

LANDMARK
PROFESSIONAL CLEANING EOOD

(+359) 895 557 316 / (+359 2) 4898 746

ул. "Юнак" 11-13, София 1612, България

©2020 by LANDMARK PROFESSIONAL CLEANING